Om Shownarrarna

Sällskapet Shownarrarna bildades efter en idé från Sven Inge Pettersson. Anledningen var enligt Sven Inge

att han tyckte man i Linköping borde samarbeta mer och konkurera mindre  inom nöjesbranschen.

Bildandet av ett gemensamt sällskap av ordenstyp med Thalias Vänner och Stallbröderna som förebild,

det skulle vara den bästa lösningen enligt idegivaren och så blev det.

Den1 februari 1967 bildades Sällskapet Shownarrarna av sex stycken just då flitigaste

och mer framgångsrika revy och scenaktörerna i Linköping.

Man beslutade redan inledningsvis att alla medlemmar skulle numreras efter "intagningsordning"och att varje medlem också skulle ges ett unikt "ordens-namn" med anknytning till den sceniska eller konstnärliga gärning han blev intagen för. De sex instiftarna var:


Karl-Axel Hagelin

Nr. 1 Broder Frack

inge l. franzen

Nr.2 Broder Rim

Ulf Holm

Nr.3 Broder Pall

Rune Mistrén

Nr.4 Broder Busk

Sven-Inge Pettersson

Nr.5 Broder Mask

Stig Ragnar

Nr.6 Broder Spel


I Sällskapet Shownarrarna har man från begynnelsen bestämt att medlemsantalet

alltid skall vara maximerat till oslagbara 21 aktiva medlemmar.

Sällskapet samlar aktiva, framstående och begåvade kulturaktörer inom Linköping musik och teaterliv.

Tyvärr finns inte någon av instiftarna till sällskapet Shownarrarna med oss längre

och ytterligare några narrar som också lämnat jordelivet med stor saknad.

Ove Berndtsson

Broder Sås

inv. 69-84

Gunnar Hoffsten

Broder Tut

inv.68-2010

Roine Wetterström

Broder Not

inv.1972-2020

Sven P Lundin

Broder Stim

inv. 72-89

Lennart Sterner

Broder Krut

inv.92-2013

Björn Dahlin

Broder Rytm

inv. 2009-2021

Arne Gustavsson

Broder Knäpp

inv. 69-99

Evert Hellstrand

Broder Bälg

inv.79-2016

Lasse Ström

Broder Knapp

inv. 1979-2022

Anders Nordström

Broder Park

inv.72-2011

Percy Hellman

Broder Sträng

inv. 71-72

Sällskapets Hedersnarrar

Titeln "Hedersnarr" kan endast personer från Linköpin få  som gjort avtryck i underhållningsbranschen som musiker och skådespelare samt medverkat i radio, TV

Louise Hoffsten                        Nr 3  Tilldelad 1990

Ragnar Dahlberg                        Nr 10 Tilldelad 2007

Martin Widmark                         Nr 11 Tilldelad 2017

Anders "Ankan" Johansson     Nr 12  Tilldelad 2017