Titt i backspegeln

Sedan 2003 har sällskapet producerat nostalgirevy i Linköping, en uppskattad företeelse där gamla revynummer plockats fram och åter satts upp på scenen.

Namnen på revyerna speglar Shownarrarnas undefundiga tankesätt att leka med ord.

2003: Vad nu då i Wallenbergssalen i Länsmusset


2004: Vad´då-Nu igen på Sagateatern


2005: Va´då-En gång till på Sagateatern

2006: Både nu och då på Sagateatern


2007; Det var då men nu på Sagateatern


2008: Då - men nu på Sagateatern

2009, 2010 och 2011 var vi tvungna att skjuta på våra revyer p.g.a.tidsbrist bland medlemarna.

2012: Nostalgirevy på Dahlbergs Café i gamla Linköping och Landeryds hembygdspark.


2013: Nostalgirevy på Dahlbergs Café i gamla Linköping och Landeryds hembygdspark samt på Teaterns Hus Linköping.

2014: Nostalgirevy på Dahlberg Café i gamla Linköping och Landeryds hembygdspark samt på Teaterns Hus i

Linköping gjorde sällskapet en bejublad föreställning om Povel Ramel "Povels karameller".

2015: Nyårsrevy där 6 Shownarrar medverkade. Nostalgirevy i gamla Linköping

" Folketspark i våra hjärtan". Shownarrarna framförde en kabare i gamal stil som ett minne av Foletspark från förr.

2016: Nostalgirevyn "Parken ikväll" i gamla Linköping blev en succé, våra gäster var Louise Hoffsten, Ann-Sofie Nylund,

Lotta Holm och Jessica Sjögren som bidrog till bubliktillströmningen.

2018: Lördagen16 augusti utdelades Shownarrarnas kulturpris tillLinköpings stolthet på jazzhimlen. Ellen Andersson fick sitt pris på Dahlbergs Caféträdgård i Gamla Linköping

2017: Shownarrarna fyller 50 år! Årets första evenemang gick av stapel den 8 april på Teaterns Hus" Påsksmällen" .

29 april gjorde Shownarrarna en underhållning på Mellins Torg. Nationaldagen 6 juni var 7 narrar i farten på  Landeryds Hembygdspark. 27 augusti var det åter dags med "Parken i Kväll" i gamla Linköping. Den30 september

var Shownarrana åter i farten på Mellins Torg.

2019: Fredagen den 16 augusti utdelade Shownarrarna kulturpriset till Kulturaktörerna i Linköping på Landeryds Hembyggdspark vid deras generalsrepetion av lustspelet "Flygfän & Fähundar" . Priset var i år med hjälp av sponsor höjt till 10.000 Kr. Den 16 maj underhöll Shownarrarna publiken på en blåsig eftermiddag på Johannelunds-dagen med sång och musik och bortblåsta noter.

2020: Pandemi, Corona, tvärstopp ! Inga aktiveteter allt inställt. Under april-maj funderingar på radioprogram i Närradio Linköping och efter två och en halv månad med pappersexersis med myndigheter i Stockholm samt införskaffning av program till datorn. Det första programmet sändes den 2 september 2020 och har sedan dess sänds 2 nya program varje månad. Sällskapet Shownarrarnas stora råd och församling har bestämt att tilldela 2020 års kulturpris till Helmut Jederknuller mit seinem Super Stereo á Gogo Orchestra.2021: Ingen aktivetet

2022: Efter att ett flertal Shownarrar har medverkat i årets kabare i Dahlberg´s Café Gamla Linköping

delade sällskapet ut 2022 års kulturstipendeum till aktrisen Disa Bäck

2023 har medlemmarna i sällskapet Shownarrarna medverkat i ett antal kulturangagemang samt delat ut kulturstipendie till Jakob Graf som tilldrog sig på Folketsparks teatern i gamla Linköping fredagen den 30 juni

SLUT